Política de privacidade


Ficheros e Titularidade

En cumprimiento do disposto no Regulamento Xeral de Protección e a súa normativa de desenvolvemento en relación cos datos de carácter persoal comunícase ao interesado que os datos que nos facilite con ocasión do seu uso ou rexistro na web www.empresasredondela.gal, serán incorporados a un ficheiro cuxa titularidade e responsabilidade é da Asociación de Empresarios de Redondela, con CIF G36039238 e domicilio en R/ José Regojo, 2-1ºB 36800 Redondela (Pontevedra) Telf: 986404012.

O usuario autoriza a tratar os seus datos personais e recoñece ler e entender a seguinte información:

FINALIDADE

Tratamos os seus datos co fin de xestionar o servizo ou consulta que nos solicitara. Todos os datos de carácter persoal que se comuniquen por razón do uso dos servizos terán carácter confidencial e serán utilizados exclusivamente para os fins previstos sen que se poidan aplicar a un fin distinto.

DURACIÓN

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres sexan necesarios para xestionar os servizos, a consulta ou o encargo que nos efectúe. Así mesmo, conservaranse polo tempo legalmente necesario acorde coa lexislación vixente ou mentres dure a vinculación co usuario.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación do tratamento dos seus datos é o consentimento que presta enviando o formulario de contacto ou a consulta para solicitar ou realizar a petición que o usuario solicitase.

DEREITOS

Acceder, rectificar e suprimir os seus datos, solicitar a portabilidade destes, opoñerse ao tratamento e solicitar a limitación deste.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se tratamos datos persoais que lle conciernen, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais e a obter unha copia dos datos persoais obxeto de tratamento, a actualizalos, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos que xa non sexan necesarios para os fins para os que foron solicitados.

En determinadas circunstancias previstas no art. 18 RGPD, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais na contorna on-line, os interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da U.E.

Os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos con fins de mercadotecnia, incluída a elaboración de perfís.

Subvencions Subvencions